Dětský den 23.8. neděle 2015

12.08.2015 22:38

 

Dětský den s poníky a
parkuriáda 2015


Dne 23. srpna  v Petrovicích u Štoků v areálu  Jezdeckého centra JC Petrovice

Program:  do 10:00 prezentace a nahlášení účastníků
a koníků

    10:30
opracování, lonžování a trénink na kolbišti

    11:00  zahájení soutěží

Soutěž  č. 1 předvádění koníků na ruce bez sedla -
hodnotí se ustrojení koní a vodiče a způsob vedení a představení koníka (
jméno, plemeno, věk koníka a jméno vodiče)

Soutěž   č. 2 jízda na styl pod sedlem s vodičem(
jezdci jezdí na kruhu ve skupince, hodnotí se opět upravenost dvojice, sed
jezdce, poslušnost poníka, dle schopností v kroku popř. i klusu.)

Soutěž   č. 3 jízda na styl pod sedlem bez vodiče(
jezdci jezdí na kruhu ve skupince, hodnotí se opět upravenost dvojice, sed
jezdce, poslušnost poníka, dle schopností v kroku i klusu. A překonání kavalet)

Soutěže hodnotí
nezávislá 3 členná komise

 Současně,
kdo nezávodí, m
ůže se účastnit soutěže
v kreslení.

                Vyhlášení dopoledních soutěží

     13:00 prezentace pro soutěž zručnosti
a odpolední sout
ěže

 Cca 13:30 zahájení odpoledních soutěží

 Soutěž č. 4 
Miniparkurek ( s vodičem I bez vodiče)

 Soutěž č. 5 Jízda zručnosti s vodičem

Soutěž č. 6 

Jízda zručnosti bez vodiče

  Po skončení opět Vyhodnocení.

Startovné: 70 Kč soutěž 
s  koňmi

Pořadatel si vyhrazuje změnit časový plán dle podmínek a počtu účastníků.

Při nepříznivém počasí se akce přesouvá. Občerstvení zajištěno a zdravotní dozor také.

Účast na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Srdečně Vás všechny zveme, přijďte se podívat a pobavit sebe a hlavně děti. Malé ocenění pro každého účastníka.

Místo konání : V areálu Jezdeckého centra Petrovice u Štoků č.p. 20.

Přihlášky a více informací na  e-mail: equismile @seznam.cz nebo tel. 603816356  Šárka Kovářová