Kroužek pro děti

08.09.2014 00:30

Otevřel se kroužek pro děti, věk svěřenců od 3 let, kdy ti nejmenší cvičí na koníkovi s madly, větší děti již zvládají voltižní cviky, dále dle schopností jezdí na poníkovi, pak na velkých koních, následuje ZZVJ a závody.

Všichni se při špatném počasí učí teorii o koních, péči, krmení, vybavení,.. atd.

V současnosti kroužek probíhá ve dvou dnech - skupinky jsou rozděleny dle věku a schopností. Momentálně máme kolem 11 moc šikovných dětí a jejich trpělivých rodičů.