PRINC

PRINC

Plemeno: ČT

Rok narození: neznáme do průkazu jsme mu napsali 1990

Pohlaví: valach

Majitelka: Šárka Kovářová, DiS.